{Hur går en homestyling till, egentligen?}

Vi börjar hela processen med att ta en titt på din bostad. Detta görs antingen, och helst, i person, men kan även göras digitalt om det passar dig bättre. Då går vi igenom de olika ytorna och kommer tillsammans underfund med vilket paket som passar dina behov bäst.

 

Inom loppet av en dag eller två får du en rapport med åtgärder som vi tycker lämpar din bostad. Denna rapport består av inspirationsbilder och beskrivningar av hur vi tänker oss att homestylingen kommer utformas. I samband med detta får du även en offert samt en övergripande tidsplan för arbetet.
 

I samråd med er bestämmer vi när stylingen skall ske och efter utfört arbete står möbler och inredning i bostaden i fem veckor (se vidare information i AllmänaVillkor nedan).


{Allmäna villkor}

Kontrakt och ångerrätt:

Avtalet är bindande. Kommer beställningen från mäklaren är Kunden fortfarande skyldig till att följa avtalet även om den skrivs på efter utfört arbete. Kunden har rätt att ångra sitt köp fram till två veckor innan arbetet börjar. Skulle Kunden ångra sig efter att 

ångerrättensperioden slutar att gälla är Kunden skyldig att betala 1/3 del av det 

ursprungliga priset. Är jobbet redan utfört gäller inte ångerrätten. Kunden har dock rätt till komplettering mm. Om Kunden har önskemål om hur bostaden skall se ut skall Kunden upplysa inredaren i förväg om detta. Om inget annat sägs i förväg har Kunden ej rätt att ändra inredningen efter utfört arbete. 

 

 

Betalning:

Kunden har från utfört arbete 30 dagar (om inget annan sägs) att betala fakturan.

Vid betalning skall Kunden ange fakturanummer som anges på utskickad faktura.

Vid utebliven eller sen betalning har Vår Inredning AB rätt att debitera ränta på 23

procentenheter. Om fakturan inte är betald och pengarna ej kommit in på Vår Inrednings

kontot efter 30 dagar skickas en ny faktura med dröjsmålsränta och en påminnelseavgift

på 500 SEK. Om denna faktura inte blir betald skickas ärendet vidare till Inkasso.

 

 

Produktlån:

Produkter som lånas ut ägs av Vår Inredning. Under låneperioden ansvarar Kunden för

produkterna och är ansvarig att ersätta ev. skadegörelse.. Kunden ansvarar även för

produkterna under tiden för visning av bostaden. Produkterna lånas ut i fem veckor efter

utfört arbete. Vår Inredning kan när som helst förutom under fotograferingen och under

visningarna använda sig av möblerna till andra uppdrag Vår Inredning får. Kunden kan

förlänga låneperioden på fyra veckor mot en kostnad på 50 % av det ursprungliga priset från det datumet bostaden läggs ut på nätet igen. Detta måste dock ske inom 4 veckor. 

Kunden ansvarar att alla växter och blommor vattnas under hela perioden. Om någon

växt/blomma inte överlever skall denna ersättas med likvärdig. Om inte debiteras Kunden

200 kr per växt samt 500 kr för leverans samt arbetstid. Större växter kostar 500 kr plus

arbetskostnader och leverans.

Detta gäller ej kryddor samt snittblommor.

Förseningar orsakade av Kund

Alla förseningar som orsakas av Kunden och inte meddelas inom rimlig tid debiteras med

1000 kr per påbörjad timme.

 

 

Vår Inrednings skyldigheter

Vår Inredning är skyldig till att utföra uppdraget inom den tidsramen som anges i 

kontraktet. Vår Inredning är skyldig till att ersätta eller åtgärda ev skadegörelse på 

bostaden som orsakas av Vår Inredning i samband med uppdraget. Det åligger Köparen att städa och återställa objektets inredning efter stylingen genomförts

 

 

Referensobjekt

Vår Inredning har rätt att använda bilder från bostaden som referens och Vår Inredning måste anges i mäklarens beskrivning av bostaden under försäljningen.